Dodaj upozorenje o ceni

Nekorektno poslovanje na tržištu investicionog zlata u Srbiji i kako ga izbeći

Objavio Daniel Vasilev u kategoriji Rafinerije i kovnice novca, Analiza na dan 30.06.2023
Cena zlata (XAU-RSD)
263038 RSD/oz
  
- 2106 RSD
Cena srebra (XAG-RSD)
3248 RSD/oz
  
- 110 RSD
investicionno zlato zlatni moneti vienska filharmoniya, avstriyski dukat

Poslednjih godina plemeniti metali poput investicionog zlata i srebra zablistali su u punom sjaju kao sredstvo za zaštitu kupovne moći. Cena zlata u evrima, relevantna za Evropu i Balkan, porasla je skoro 35% samo u poređenju sa periodom neposredno pre pandemije. Dok je srebro skočilo za oko 32%. Zato nije slučajno što potražnja za njima raste kontinuirano od 2019. g., pri čemu je prošle godine došla do 1237 t prema Svetskom savetu za zlato, što je najznačajnija kupovina zlatnih poluga i zlatnih kovanica u poslednjoj deceniji. Razumljivo, ovi metali igraju sve važnu ulogu i kada je reč o ličnim finansijama ljudi u Srbiji.

Više o ovoj temi: Šta je investiciono zlato

Usled velikog interesovanja krajnjih kupaca mogu se pojaviti neki pristupi u trgovini investicionim zlatom i srebrom koji ne idu u korist kupaca. U ovom članku najpre ćemo razmotriti nekorektno poslovanje na srpskom tržištu žutog metala, a nakon toga i one dobre principe u poslovanju, koje treba očekivati od pouzdanih partnera. Cilj je jasan – ljudi treba da budu u stanju da donesu informisanu odluku pre ulaganja u sredstva koja će čuvati njihovu kupovnu moć.

Nekorektno poslovanje na tržištu investicionog zlata u Srbiji

Evo čime se najčešće služe nesavesni trgovci investicionim zlatom kod nas. Nismo ih klasifikovali na osnovu toga koliko se često javljaju. Takođe, pojedini dileri mogu poslovati nekorektno iz različitih aspekata.

1.     Konstantno jako niska marža između kupovnog i prodajnog kursa

Marža je razlika između kupovnog i prodajnog kursa. Kada vidite da je ta razlika jako tesna, na primer, 1,25 ili 3% za sve proizvode kod jednog dilera investicionim zlatom, to je jasan znak da nešto nije kako treba. U tom slučaju cena za kupovinu je jako blizu prodajne cene. Onda ima mesta za sumnju kako bi taj diler otkupio vaše proizvode, da li je spreman da to realizuje po toj ceni i za koju količinu.

Više o ovoj temi: Ulaganje u zlato deo 1: Investiciono zlato

Ta niska marža ponekad je normalna, ali za konkretne pojedinačne proizvode. U tom slučaju trgovac se suočava sa nedostatkom ili velikim interesovanjem za određenu zlatnu kovanicu ili zlatnu polugu, pa smanjenjem marže pokušava da stimuliše krajnje kupce da ih prodaju.

2. Drugačija cena za otkup proizvoda kupljenih kod drugog dilera

Svaki diler investicionim zlatom nudi investicione poluge i kovanice određenih rafinerija i kovnica novca, kao što su: Austrijska kovnica novca (Munze Osterreich), PAMP, Valcambi, Argor Heraeus i dr. Mnogi dileri otkupljuju od krajnjih kupaca sve proizvode proizvođača sa kojima rade po zvanično objavljenoj ceni kupovnog kursa.

Dok drugi vrše otkup po zvanično objavljenoj ceni kupovnog kursa samo onih proizvoda koje su oni prodali. Tako kupovni kurs važi samo za proizvode koje ste kupili kod njih. Na primer, ukoliko želite da prodate jednu zlatnu polugu od 1 gr PAMP, Argor-Heraeus ili Valcambi, a kupili ste je na drugom mestu, onda cena može biti i do oko 5% niža od one objavljene.

Investicione zlatne poluge PAMP Fortuna i Valcambi

To nije uobičajena praksa u svetu na tržištu investicionog zlata. Budući da se na njemu trguje investicionim proizvodima, trebalo bi da možete da ih prodate po odgovarajućim unapred poznatim cenama i da imate izbor kome ćete ih prodati, a ne da budete ograničeni na jednog konkretnog dilera. Savetujemo vam da kupujete proizvode samo od dilera koji imaju jasno objavljene cene investicionog zlata, koje važe za sve klijente.

Nema potrebe da govorimo o tome da ako kupovna cena nije jasno navedena, to treba da bude crvena lampica za svakog kupca. Isto važi i u slučajevima kada trgovac kupuje svaki proizvod po gramu čistog zlata. Obično se na taj način želi postići povoljnija cena, ali za samog prodavca.

3. Preporučivanje neinvesticionih proizvoda – nakita, numizmatičkog zlata i drugih

Možete naići na trgovce koji su spremni da vam preporuče kupovinu proizvoda koji nisu investiciono zlato. Njihove ponude mogu uključivati numizmatičke kovanice, kolekcionarske proizvode veoma ograničenog tiraža, nakit ili nešto drugo. Nezavisno od toga kako će ih predstaviti vama kao kupcima, ne dozvolite da vas nasamare. Nijedna od ovih kategorija nema karakteristike investicionog zlata.

Kod numizmatičkih kovanica formiranje cene je drugačije u poređenju sa investicionim zlatom i mogu se prodavati sa premijom mnogo većom od spot cene zlata. Nije preporučljivo da ih kupuju ljudi koji nisu detaljno upoznati sa različitim kovanicama.

Nakit nije sredstvo koje čuva vrednost. Osim poreza na dodatu vrednost, koji se ne primenjuje kod investicionog zlata, ovde se u cenu uključuje i cena troškova rada zlatara. Na taj način će kupac izgubiti veliki deo uloženog novca ukoliko želi da ga proda kao staro zlato.

Kretanjima cena kod različitih vrsta zlata pozabavićemo se u narednim člancima. Međutim, važno je da svaki kupac pazi ukoliko mu trgovac preporuči proizvode koji nisu investiciono zlato za čuvanje vrednosti.

4. Nepoštovanje ugovora ili odbijanje prodaje zbog kretanja cena zlata na berzi

Trgovina investicionim zlatom tesno je povezana sa cenom zlata na berzi. Svaki diler prodaje li kupuje investicione proizvode neki procenat iznad ili ispod nje. Takođe, kada kupuje proizvode od rafinerija ili drugih dilera, ta transakcija se realizuje po cenama iznad onih na berzi.

Dešava se da trgovac investicionim zlatom odbije da proda ili kupi proizvod od klijenta zbog rasta ili pada cene na berzi. Na primer, ukoliko je diler kupio polugu od 100 gr na berzi za 1700 evra, a nakon 15 dana treba da proda istu polugu na berzi za 1650 evra.

Zlatna poluga PAMP Fortuna

To je nekorektno poslovanje prema klijentima, jer sve cene za kupovinu i prodaju, objavljene na sajtu konkretnog dilera, treba da važe u svako doba. Korektni dileri pružaju krajnjim kupcima mogućnost da kupuju ili prodaju u svakom trenutku, bez obzira na količinu i na to da li je cena na berzi niža ili viša od „željene“.

Ova nekorektna praksa na srpskom tržištu investicionog zlata ispoljava se na još jedan način, a to je da ponekad dileri odbijaju da prodaju proizvode koje su kupili po većoj ceni onda kada cena zlata u svetu padne. U tom slučaju oni obično povlače poluge i kovanice sa svojih sajtova nudeći krajnjim kupcima da kupe iste samo uz naručivanje „unapred“. U tom slučaju klijent može da plati proizvod i dobije ga u budućnosti, obično nakon mesec dana, iako ga trgovac ima na lageru, ali ne želi da ga proda kada su cene na berzi u padu.

5. Veoma niske cene proizvoda kojih, međutim, nema na stanju

Trik kojem pribegavaju dileri je objavljivanje veoma niske prodajne cene za proizvod koga nema na stanju. Cilj je da ga što više klijenata kontaktira i da on dođe u priliku da im ponudi „alternativnu varijantu“, za koju se može ispostaviti da je dosta skuplja ili neusklađena sa potrebama klijenta. Savetujemo da budete veoma pažljivi kada su ovakve zamke u pitanju.

U slučajevima kada jedna kompanija pruža mogućnost da su unapred naruči investiciono zlato, klijentu se mora omogućiti da plati zlatnu polugu ili kovanicu po njenoj tekućoj ceni koju je diler objavio.

6. Izdavanje dodatnih „sertifikata“ za investiciono zlato

Često se srećemo sa praksom da dileri investicionim zlatom nude „sertifikate“ svojim klijentima za neke konkretne proizvode. Treba znati da po zakonu samo rafinerija ili kovnica novca koja je proizvela dati proizvod ima pravo da izda sertifikat. Svako ko vam nudi svoj „sertifikat“, pokušava da zadobije vaše poverenje na nepošten način. Takvi dokumenti realno nemaju nikakvu vrednost i nisu dokaz sadržaja čistog zlata niti autentičnosti.

Investicione zlatne poluge poseduju sertifikate na svojim pakovanjima. One imaju serijski broj koji je ugraviran na polugu i nalazi se i na pakovanju. Ova dva elementa su nerazdvojna. I, što je najvažnije, same rafinerije ih proizvode na taj način.

Više o ovoj temi: Top 10 najvećih rafinerija zlata u svetu

Kod investicionih kovanica stvari stoje malo drugačije. Veoma mali deo njih poseduje originalni sertifikat koji izdaje proizvođač. Jedna od njih je Kanadski javorov list (serija „Divljina zove“), koja se proizvodi u pakovanju sličnom onome kod investicionih zlatnih poluga. Ostale zlatne kovanice prodaju se bez sertifikata.

Zlatna kovanica Kanadski javorov list

One nemaju serijski broj i nemoguće je jedan sertifikat povezati sa konkretnom kovanicom. Tako bi svaki dokument za jednu investicionu zlatnu kovanicu bio primenljiv na sve ostale te vrste, što ga automatski čini nevažećim. Drugi razlog što nemaju sertifikat je što su one bile ili su još uvek zakonsko platno sredstvo. Svaka investiciona zlatna kovanica ima nominalnu vrednost. Primer je Bečka filharmonija od 1 fine unce, čija nominalna vrednost iznosi 100 evra.

Više o ovoj temi: S kojim rafinerijama i kovnicama novca radi Tavex

Autentičnost jedne zlatne kovanice određuje se na osnovu njenih fizičkih karakteristika i specifičnosti izrade njenih elemenata. Preporučljivo je kupovati kovanice i poluge samo od dilera koji su direktni predstavnici rafinerija i kovnica novca, kao što je Tavex. Tako ćete biti sigurni da kupujete pravi proizvod.

Investicione zlatne kovanice i poluge podjednako su prihvaćene od strane renomiranih trgovaca investicionim zlatom nezavisno od toga što jedne imaju sertifikat, a druge ne.

7. Nema popusta prilikom kupovine veće količine investicionih zlatnih poluga ili kovanica

Svaki diler sam određuje svoje cene, kao i koji popust će ponuditi svojim klijentima prilikom kupovine većih količina. Neki trgovci pokušavaju da proguraju priču da ne postoji način da ponude bolju cenu klijentu za kupovinu određene količine, zbog premije rafinerije ili iz nekog drugog razloga.

A zapravo popust se može ponuditi čak i za kupovinu 1 gr investicionog zlata. Neki korektniji dileri direktno navode te popuste na svojim sajtovima i tamo možete videti kolika je tačno razlika.

Više o ovoj temi: Britanski suveren – zlatnik nad kojim sunce ne zalazi

To ne znači da je uvek i za svaki proizvod moguće dati popust, čak i na velike količine. Ipak cene zavise dosta i od situacije na tržištu, kao i od drugih činilaca. Ipak, kada neki prodavac kategorično negira čak i samu mogućnost da se to učini, to može biti signal upozorenja.

8. Prikrivene takse i dodatni troškovi ili nerealna prodajna cena

Dešava se da dileri investicionim zlatom imaju cenu prodajnog kursa na sajtu, a da ona realno nije važeća. To je trgovački trik kako bi vas stimulisali da kupite konkretni proizvod od njih, a onda u trenutku sklapanja ugovora shvatite da ima dodatnih provizija za razmenu i dr. i cena postaje mnogo veća kada dođe do finalizacije ugovora. Pazite na ovakve trikove.

Svaki korektan diler investicionim zlatom mora da ima sto posto transparentno formiranje cena kako bi klijenti imali potpuni uvid u to kakve su cene tih proizvoda. Klijenti treba da plate samo zvanično navedenu cenu zlatne kovanice ili zlatne poluge.

9. Naša delatnost je nešto drugačija, ali ćemo vam prodati i investiciono zlato

Ne savetujemo vam da kupujete investiciono zlato od ljudi čija delatnost nije trgovina istim, čak i u slučajevima kada je slična. To što se jedan trgovac bavi zlatom u nekom obliku ne znači da je on odgovarajući partner za investiciono zlato. Velika je mogućnost da će vas dovesti u zabludu, čak i nenamerno, usled neznanja. U mnogim slučajevima i cene koje će vam ponuditi biće mnogo više od onih normalnih na tržištu.

10. Male poluge prodaju se lakše od velikih

Reč je opet o zabludi od strane trgovaca. Sve investicione poluge između 1 i 100 gr mogu se podjednako lako prodati. Nema pravila po kome bi se lakše prodala zlatna poluga od 5 gr u odnosu na polugu od 50 gr. Ako neki diler ne bi kupio od vas polugu od 50 ili 100 gr, pre se zapitajte da li je taj diler vredan vaše pažnje i možete li imati poverenje u takvog partnera.

Korektno poslovanje u trgovini investicionim zlatom

Nakon popularnih trikova na srpskom tržištu investicionog zlata evo nekih pokazatelja koji ukazuju na to da je diler transparentan i pouzdan partner.

1. Aktuelne tržišne kupovne i prodajne cene

Renomirani dileri pokazuju jasno aktuelnu kupovnu i prodajnu cenu, koje se ažuriraju u skladu sa svetskom cenom zlata. Kada je reč o Tavex-u, vrednosti koje klijenti vide obnavljaju se na svakih 15 minuta.

2. Diler je spreman da kupuje po tim cenama bez ograničenja u količini

Renomirani trgovci investicionim zlatom treba da mogu ne samo da prodaju već i da budu spremni da otkupe i velike količine proizvoda po cenama koje su sami objavili. Zato, kao što smo već komentarisali, nemogućnost ili odbijanje otkupa zlatnih poluga ili kovanica od krajnjih kupaca, koje su kupljene od nekog drugog trgovca nije korektna praksa, dok sposobnost jedne kompanije da to čini ukazuje na transparentan način poslovanja.

Renomirani trgovci takođe treba da budu spremni da isporuče dogovorenu količinu kupljenog proizvoda po dogovorenoj ceni, čak i ako se radi o isporuci u budućnosti i cena zlata je porasla.

Svaku kupovinu investicionog zlata moraju da prate dokumenti za klijenta – račun i faktura. Oni nisu dokaz vlasništva ili „garancija“ kvaliteta, već pokazuju da diler poštuje zakonske propise.

3. Objektivno savetovanje klijenata

Prilikom interakcije sa klijentom, renomirani i pošteni dileri će shvatiti njegove potrebe i savetovati proizvod koji bi mu najbolje odgovarao. Apsolutno je moguće i da diler čak odgovori klijenta od kupovine ukoliko investiciono zlato ne odgovara njegovim pravim potrebama.

Objektivni trgovci investicionim zlatom prilikom konsultacija mogu preporučiti proizvod koga trenutno nema na stanju. Nasuprot tome, oni netransparentni nastojaće da prodaju poluge ili kovanice kojima raspolažu, ne uzimajući u obzir to da li su oni zaista ono najbolje za klijenta.

Cena zlata (XAU-RSD)
263038 RSD/oz
  
- 2106 RSD
Cena srebra (XAG-RSD)
3248 RSD/oz
  
- 110 RSD

Možda biste voleli da pročitate i