Dodaj upozorenje o ceni

Top 10 najvećih rafinerija zlata u svetu

Objavio Daniel Vasilev u kategoriji Rafinerije i kovnice novca na dan 02.02.2022
Cena zlata (XAU-RSD)
262 532 RSD/oz
  
+ 57 RSD
Cena srebra (XAG-RSD)
3 148 RSD/oz
  
+ 37 RSD

Put zlata počinje i pre njegove ekstrakcije, ali ovaj žuti metal mora se prečistiti, tj. rafinisati da bi se pretvorio u investiciono zlato ili neki drugi proizvod. Saznaćete koje su najveće rafinerije na globalnom nivou na ovoj top-listi, kao i to koliko zlata i srebra one mogu preraditi.

Predstavnici top deset ukupno mogu preraditi 5,2 hiljade tona zlata godišnje. To je znatno više od rudarske proizvodnje, koja u proseku iznosi 3,3 hiljade tona tokom poslednje decenije. Naravno, to nije jedini izvor materijala za rafinerije – one prerađuju i lomljeno zlato.

Šta rade najveće rafinerije zlata

Kao što i samo ime kaže, osnovna delatnost jedne rafinerije jeste prečišćavanje zlata od drugih supstanci, a takođe i od metala poput cinka, bakra, srebra, primesa platine i gvožđa. Prema definiciji Svetskog saveta za zlato ta delatnost obuhvata:

Niz procesa za ekstrakciju i odvajanje plemenitog metala iz iskopanog materijala, glamskog srebra i recikliranih proizvoda (na primer, nakita i elektronike).

Rafinacija se uglavnom odvija korišćenjem dva postupka – Milerovog i Volvilovog. Prvi je patentiran u Velikoj Britaniji 1867. g. Njegovim korišćenjem uz pomoć hlornih gasova dobija se zlato čistoće do oko 99,5%.

Sedam godina kasnije, doktor Emil Volvil iz Hamburga (Nemačka) razvija još napredniju, ali i skupu tehnologiju. Patentirana je 1878. godine i omogućava rafinaciju zlata putem elektrolize sa još većom čistoćom od 99,999%.

Danas rafinerije rade mnogo više od prečišćavanja zlata. One najveće među njima nude ogroman spektar usluga, kao što su logistika, zlato na lizing, finansijske usluge, procena i analiza, prodaja, pritom neretko i direktno krajnjem kupcu, i proizvodnja zlatnih proizvoda. Upravo zahvaljujući rafinerijama danas imamo neke od najprefinjenijih kovanica i poluga od investicionog zlata. Pored potreba investitora, one zadovoljavaju i potrebe za plemenitim metalima ključnih industrija, kao što su energetika i farmaceutska industrija.

Evo i top-liste najvećih kompanija u ovom sektoru:

 1. Valcambi

Kapacitet rafinacije zlata = 1200 t godišnje

Kapacitet rafinacije srebra = 400 t godišnje

Valcambi je najveća rafinerija zlata na svetu. Osnovana 1961. g, ona ima kapacitet da rafiniše 2 hiljade tona plemenitih metala godišnje, od čega 1200 t zlata i 400 t srebra. 2020. g. ona je rafinisala do 4,8 tona dnevno. Tako je kompanija imala značajan doprinos u izgradnji Švajcarske kao centra za preradu zlata, u kojem se rafinišu dve trećine svetskog zlata. Procesi koje koristi Valcambi omogućavaju mu da postigne čistoću do 999,99 za zlato, za srebro čistoća je 999,90 a kod platine – do 999,50.

Više o ovoj temi: Istorija švajcarske rafinerije Valcambi

Katalog proizvoda ove švajcarske rafinerije veoma je širok. U ponudi su poluge od investicionog zlata (livene, kovane, kao i okrugle), prigodni i numizmatički novčići, medaljoni i zlatni i srebrni opiljci (težine 0,065 g). Valcambi je takođe stvorio jedinstvenu prstenastu kovanicu od investicionog zlata. Ona je legalno sredstvo plaćanja na Kukovim ostrvima, ima masu od 1⁄4 fine unce (7,775 g), čistoću od 999,9 i nominalnu vrednost od 25 dolara.

Rafinerija vrši najrazličitije usluge u vezi sa plemenitim metalima. One se kreću od transporta i skladištenja, preko procene, prijema, rafinacije i proizvodnje, do finansiranja njihovih partnera.

Od 2015. godine Valcambi je u potpunosti u vlasništvu Rajesh Technologies. Pored ove švajcarske kompanije, oni poseduju i rafineriju u Utarahandu (Indija), koja ima ukupan kapacitet za rafinaciju 400 tona plemenitih metala godišnje.

 1. Metalor Technologies

Kapacitet rafinacije zlata = 800 t godišnje

Metalor je među vodećim švajcarskim rafinerijama zlata najstarija. Osnovana je 1852. g., njena osnovna delatnost prvobitno je pretapanje i prerada zlata za proizvodnju kućišta satova. Tek nakon Prvog svetskog rata ova kompanija, koja je već u vlasništvu banke SBS, počinje sa proizvodnjom zlatnih poluga. Tada se njena proizvodnja širi dodavanjem rafinerije za zlato i srebro, koja ima kapacitet da postigne čistoću od 999,9. Tako sredinom tridesetih godina Metalor postaje i prva švajcarska rafinerija uključena u London Good Delivery (dobra isporuka).

Sredinom pedesetih godina otvara se nova rafinerija ove kompanije u Nešatelu, gde se i danas odvija njena delatnost u Švajcarskoj. Tokom ovog perioda kreiran je i njen savremeni logo – slova MP, unutar okrenutog trougla. Do kraja XX v. ona širi svoju delatnost u Evropi, a od početka XXI v. i u Aziji (Kina, Japan, Honkong, Singapur i Južna Koreja).

Nakon što je nekoliko puta promenila vlasnike, 2016. g. Metalor Technologies prelazi u vlasništvo japanske Tanaka Kikinzoku Group.

Metalor i danas proizvodi poluge u skladu sa standardom dobre isporuke LBMA – težine od 12,5 kg (zlatne poluge) i 30 kg (srebrne poluge). Jedna od inovacija rafinerije jeste i implementiranje tehnologije BullionProtect. Uz pomoć nje nanosi se tanak sloj posebnog mastila (izrađenog u saradnji sa SICPA), čime se omogućava vizuelna i tehnička provera autentičnosti. Svaki ovakav pečat na zlatnim polugama sadrži i jedinstven QR kod, koji omogućava trenutnu proveru kvaliteta. Ovu inovaciju primenjuje i drugih sedam vodećih rafinerija na svetskom nivou.

Prerađenim plemenitim metalima Metalor snabdeva mnoge industrije – od proizvoda za laboratorije, preko postrojenja za obnovljivu energiju i automobilske industrije, do proizvodnje satova i elektronike.

Njen kapacitet za rafinaciju zlata iznosi 800 t godišnje i 4 t dnevno, a ukupna težina njenih proizvoda iznosi do 3 t dnevno.

Metalor je takođe jedna od pet kompanija koje imaju svog arbitra u London Bullion Market Association. Ti arbitri definišu standarde za čisto zlato i srebro. Druge četiri kompanije su:

 • Tanaka
 • Rand Refinery
 • PAMP
 • Argor-Heraeus
 1. Tanaka

Kapacitet rafinacije zlata 540 t godišnje

Tanaka je osnovana krajem XIX v. u Japanu kao kompanija za trgovinu valutom, a početkom pedesetih godina XX veka počinje sa proizvodnjom zlata za lokalnu elektronsku industriju. Pokretanjem ove proizvodnje, ona počinje i sa rafinacijom zlata. Liberalizacijom tržišta ovog žutog metala u Zemlji izlazećeg sunca početkom sedamdesetih godina kompanija počinje da nudi i brokersko-dilerske usluge i svakodnevno objavljuje kupovni i prodajni kurs.

Tanaka je prva japanska kompanija koja se 1978. g. našla na spisku dobre isporuke LBMA. Ona je na njemu i dan danas. Dve godine kasnije lansira i prvi program pretplate za štednju u zlatu u Japanu. Tako lokalno stanovništvo može ulagati u ovaj metal kupujući svakog meseca malu količinu.

Danas kompanija proizvodi ogroman dijapazon zlatnih poluga (kovanih i livenih) težine od 1 gr do 12,4 kg. Ona nudi i široku paletu usluga kao što su: legalni promet, lizing, svop operacije u zlatu i finansiranje drugih učesnika na tržištu zlata. Proizvodi od investicionog zlata dostupni su u vlastitoj trgovinskoj mreži Tanake u Japanu, kao i širom sveta preko distributera.

Poslednjih 45 godina ona prerađuje zlato samo u postrojenju u Šonanu, koji se nalazi na 50 km od Tokija. Njegov kapacitet rafinacije i reciklaže iznosi oko 540 t zlata godišnje. Od 2007. g. to je jedini proizvodni kapacitet u okviu grupe, u kojem se proizvodi i investiciono zlato.

Osim toga, Tanaka proizvodi veoma raznovrsne industrijske proizvode – od katalizatora za automobile, preko medicinske i opreme za laboratorijska istraživanja, kablova, pozlaćenih i srerbnih cevi, do magnetnih traka. Korporaciju čini ukupno 30 kompanija koje posluju na tri kontinenta.

 1. PAMP

Kapacitet rafinacije zlata > 450 t godišnje

Kapacitet rafinacije srebra > 450 t godišnje

Osnovana 1977. g. u kantonu Tičino (Švajcarska) i PAMP nudi procenu i rafinaciju zlata i srebra i proizvodnju širokog spektra poluga, kovanica (livenih i kovanih), numizmatičih proizvoda, poluproizvoda od zlata i srebra i izradu proizvoda po porudžbini. Ova rafinerija je pionir u pretvaranju zlatnih poluga u umetnička dela, koje tako postaju konkurencija kovanicama od investicionog zlata, uvođenjem prefinjenog dizajna Fortuna.

PAMP Fortuna

Inovacije PAMP-a ne ogledaju se samo u motivima na polugama. Ova kompanija je prvi proizvođač koji je uveo tehnologiju bojenja svojih proizvoda od zlata. Oni su takođe inovativni u uvođenju zaštitnih pakovanja, kojima se potvrđuje i autentičnost njihovih proizvoda.

Novitet PAMP-a predstavlja i kreiranje besplatne aplikacije Veriscan. Uz pomoć nje i Apple iPhone ili skenera može se proveriti da li je svaka zlatna poluga PAMP, sa oznakom Veriscan, originalna.

Rafinerija je takođe kreirala i backend poslovni sistem Bullion Module, koji pomaže u upravljanju prodajom zlata, bez obzira na to da li se radi o investicionom ili numizmatičkom zlatu.

U kompaniji navode da raspolažu kapacitetom za rafinaciju preko 450 t zlata godišnje i preko 1200 t srebra. Prerada platine pak je mnogo slabije zastupljena – 30 t godišnje. Kao i ostali, za primenu, na primer, u elektronici ili izradi nakita, i u PAMP-u mogu postići čistoću zlata od 999,99.

Tavex je zvanični partner PAMP-a kako u Bugarskoj, tako i u Rumuniji. Sam PAMP je zvanični distributer nekih od najpopularnijih kovanica od investicionog zlata kao što su Britanski suveren, Krugerrand, Američki orao i dr.

 1. Asahi Refining

Kapacitet rafinacije zlata = 450 t godišnje

Kapacitet rafinacije srebra = 2000 t godišnje

Аsahi Holdings osnovana je u Japanu 1952. g. i do devedesetih godina igra važnu ulogu u  reciklaži srebra, proizvodeći proizvode za stomatološku industriju i fotografiju. Vremenom proširuje svoju delatnost u tri osnovna smera – zaštita životne sredine, medicinski proizvodi i plemeniti metali.

U XX v. ovaj holding brzo se širi u sektoru prerade zlata. Sredinom prošle decenije kompanija je kupila rafinerije Asahi Kanada i Asahi SAD, a 2019. g. – i Republic Metals Corp (ugovor vredan 25,5 miliona dolara), koja je bankrotirala, a bila je najveća rafinerija zlata u SAD kapaciteta preko 300 t godišnje. Tako Asahi ukupno može da rafiniše 450 tona zlata i oko dve hiljade tona srebra godišnje, prema proračunima konsultantske kompanije Titlis Group.

Očekivano, trenutni broj jedan među rafinerijama u SAD, sa nekoliko pogona za preradu zlata u Severnoj Americi, nudi mnoge usluge u sferi plemenitih metala kao što su rafinacija, procena, transport, trgovina i proizvodnja poluga i kovanica. U ove poslednje spadaju srebrne varijante kovanica Američkog bizona i Američkog orla.

Asahi je sertifikovani isporučilac poluga sa LBMA standardom dobre isporuke, kao i poluga za berzu COMEX.

 1. Rand Refinery

Kapacitet rafinacije zlata = 410 t godišnje

Kapacitet rafinacije srebra = 60 t godišnje

Ako treba navesti samo jednu, ali posebnu rafineriju, onda bi to bila južnoafrička Rand Refinery. Osnovana 1921. g., za jedan vek ona je rafinisala preko 50 hiljada tona zlata ili jednu trećinu ukupnog zlata koje je ikad proizvedeno na Zemlji.

Rafineriju je osnovala južnoafrička Komora rudnika, a danas je ona u vlasništvu najvećih rudarskih kompanija za zlato u zemlji, od kojih su neke najveće i u svetu. Osnovni udeo u njoj ima AngloGold Ashanti (42,41%).

Više o ovoj temi: Zašto Centralna i Istočna Evropa računaju na kupovinu zlata, a protiv inflacije

Polovina zlata koje ona pretapa, rafiniše i ubacuje u proizvodnju proizvoda kao što je, na primer, emblematični zlatnik Krugerrand, dobija se uglavnom u Jugoistočnoj, Zapadnoj i Istočnoj Africi. Druga polovina dolazi od akcionara rafinerije. U njenom poslednjem godišnjem izveštaju navodi se da:

„Veoma malo sekundarnog materijala dolazi iz Južne Afrike, zbog rizika od kontaminacije iz drugih izvora. To ukazuje na našu ozbiljnu posvećenost odgovornoj ekstrakciji zlata – u slučajevima kada izvor sekundarnog materijala ne može biti garantovan na odgovarajući način, mi biramo da ne radimo sa njim.“

U Finansijskom izveštaju takođe se navodi da Rand Refinery ima kapacitet da rafiniše po 410 tona zlata godišnje. Na njenom sajtu se vidi da ona može rafinisati i 60 tona srebra. Rand Refinery je, međutim, najveća rafinerija i livnica zlata na svetu, koja posluje unutar jednog spojenog kompleksa.

 1. Argor-Heraeus

Kapacitet rafinacije zlata 400 t godišnje

Kapacitet rafinacije srebra 400 t godišnje

Argor je osnovan 1951. g. u Švajcarskoj, a od 1973. rafinerija je u potpunosti u vlasništvu UBS banke. Sredinom osamdesetih ona sklapa partnertvo sa nemačkom kompanijom Heraeus i tako nastaje grupacija koja i danas postoji – Argor-Heraeus. U naredne dve decenije i nešto malo preko njene akcije preći će u vlasništvo Commerzbank i Austrijske kovnice novca, a 2017. g. Heraeus Group kupuje 100% akcija.

Početkom XX v. kompanija počinje da se širi otvaranjem ćerki firme u različitim delovima sveta. Prve su bile u Santijagu de Čileu i Nemačkoj 2004. g., a zatim podružnice u Italiji 2006. g.

Kao i Valcambi, i Argor-Heraeus nudi rafinaciju, proizvodnju zlatnih, srebrnih i poluga i medaljona od platine, kao i proizvoda koji se koriste u izradi satova, nakita i u hemijskoj industriji. Rafinerija pokriva kompletan spektar usluga vezanih za fizičko zlato. Ona se bavi transportom, osiguranjem, svopovima, kao i proizvodnjom poluga, i to u skladu sa standardom dobre isporuke i dr.

Poluge Argor-Heraeus-a su kako investicione, tako i prigodne. U drugu kategoriju spadaju, na primer, proizvodi čistoće 999,9, posvećeni godinama iz kineskog kalendara. Njihov tiraž je ograničen ispod 4000 komada godišnje od svake vrste, pri čemu se nude u veličini od 1, 5 i 10 gr i jedne fine unce.

Kapacitet rafinacije zlata i srebra u Argor-Heraeus iznosi oko 400 tona godišnje za oba metala. Rafinerija može postići čistoću zlata od 999,9 (važi i za srebro) a za sporadične slučajeve primene u industriji i do 999,99.

 1. Heraeus

Kapacitet rafinacije zlata 400 t godišnje

1856 g. Vilhelm Karl Hereus, hemičar i farmaceut iz grada Hanau (Nemačka), uspeva da rastopi 2 kg platine uz pomoć oksihidrogena. To označava početak industrijske proizvodnje  ovog metala širom sveta. Uoči Prvog svetskog rata W.C. Heraeus GmbH je najveća kompanija za rafinaciju i proizvodnju platine na svetskom nivu, čiji kapacitet desetostruko nadmašuje kapacitet prve sledeće nižerangirane kompanije u ovom sektoru.

Premotavajući film na brzinu, dolazimo do današnjeg datuma, kada kompanija predstavlja globalni konglomerat koji raspolaže sa jedanaest podružnica, skoro 15 hiljada zaposlenih i prihodima od 31,5 milijardi evra u 2020. g.

Osim potpunog vlasništva nad Argor-Heraeus, Heraeus raspolaže rafinerijama i proizvodnim pogonima u gradu Hanau (Nemačka), Honkongu i Njujorku (SAD). Njena podružnica u Honkongu akreditovana je od strane LBMA, čime se potvrđuje da ispunjava standarde dobre isporuke zlata. Grupacija je u stanju, ako ostavimo po strani Argor-Heraeus, da rafiniše oko 400 t zlata godišnje. Podružnica Heraeus Precious Metals, čiji je Argor-Heraeus deo, jedan je od najvećih svetskih dobavljača usluga za plemenite metale.

Kada je reč o investicionom zlatu, oni nude poluge od 1 gr do 12,5 kg. Sigurnosna zaštita koju uvodi Heraeus a koristi Argor-Heraeus, jeste kinegram. Pri čemu se kompjuterski generiše dvodimenzionalna slika na površini poluge, pa svetlost koja na nju pada poprima različite boje. Kasnije ovaj metod primenjuje i austrijska kovnica novca, kao i banke poput UBS i Raiffeisen. 2018 g. Heraeus je uložio 120 miliona dolara u novu fabriku u Nankingu (Kina). Fabrika za koju sama kompanija tvrdi da je „najbolja visokotehnološka pametna fabrika plemenitih metala na svetu“ obavlja delatnosti u vezi sa reciklažom i proizvodnjom proizvoda od zlata, srebra, platine i drugih retkih metala, a u duhu Industrije 4.0.

9. MMTC-PAMP

Kapacitet rafinacije zlata = 300 t godišnje

Kapacitet rafinacije srebra = 600 t godišnje

Kao što i samo ime kaže, MMTC-PAMP je zajedničko društvo PAMP-a i indijske vlade. Ovo partnerstvo datira od 2008. g., a prerada i proizvodnja zlata – od 2012. g., kada je i sama rafinerija otvorena.

I MMTC-PAMP, kao i ostale rafinerije sa ove liste, nudi široku paletu proizvoda i usluga. Ova najveća rafinerija u Indiji prerađuje zlato iz više od 20 rudnika, i proizvodi livene i kovane poluge težine do 12,5 kg, koje i direktno prodaje krajnjim kupcima preko svoje mreže prodavnica. Ona snabdeva zlatare i industriju u zemlji i preko svog IT sektora nudi i tehnološka rešenja.

MMTC-PAMP nudi i „digitalno zlato“. Ova usluga funkcioniše na sledeći način: krajnji kupci plaćaju za investiciono zlato čistoće 99,99 (24 karata), koje se čuva u trezoru same kompanije. Ukoliko to žele, klijenti mogu i lično preuzeti zlatne poluge.

To je jedino društvo u Indiji koje poseduje LBMA sertifikat i proizvodi poluge u skladu sa standardom dobre isporuke. Kapacitet rafinacije zlata je 300 t godišnje, a srebra – 600 t godišnje.

 1. Emirates Gold DMCC

Kapacitet rafinacije zlata = 200 t godišnje

Emirates Gold osnovan je 1991. g. u Dubaiju, nakon što u Švajcarskoj prestaje sa radom trgovina zlatom iz otkupa, vlasnika Muhameda Šakarčija. Do toga dolazi pošto je optužen za pranje novca, iako je brzo dobio oslobađajuću presudu, banke u ovoj centralnoevropskoj zemlji obustavljaju pružanje usluga njegovoj kompaniji. Šakarči isplaćuje novac kreditorima i svojim zaposlenima i odlazi u Dubai.

Početak rafinerije Emirates Gold-a je skroman – prvobitno je bila u stanju da rafiniše „samo po nekoliko kilograma zlata nedeljno“, prema njihovim navodima. Njen kapacitet značajno raste izgradnjom njenih modernih pogona 2004. g., te danas predstavlja najveću rafineriju zlata u arapskom svetu.

Delatnosti Emirates Gold-a obuhvataju pretapanje, rafinaciju, procenu, trgovinu i proizvodnju proizvoda od zlata i srebra. Portfolio Emirates Gold-a uključuje poluge od investicionog zlata i srebra, zlatnike, medaljone, trofeje, pločice i izradu proizvoda po zamisli klijenta.

U izveštaju kompanije navodi se da ona ima kapacitet da rafiniše 200 tona zlata godišnje. Ona je takođe pridruženi član LBMA.

Cena zlata (XAU-RSD)
262 532 RSD/oz
  
+ 57 RSD
Cena srebra (XAG-RSD)
3 148 RSD/oz
  
+ 37 RSD

Možda biste voleli da pročitate i