Dodaj upozorenje o ceni

Može li se verovati zlatnim ETF-ovima?

Objavio Daniel Vasilev u kategoriji Analiza na dan 25.04.2023
Cena zlata (XAU-RSD)
252625 RSD/oz
  
+ 472 RSD
Cena srebra (XAG-RSD)
3299 RSD/oz
  
+ 20 RSD
Zlatni ETF i zlatni novčići

Zlatni ETF je investicioni sistem, čijim se akcijama trguje na regulisanim berzama. Zamislite grupu investitora i investicionih menadžera koji udružuju sredstva i kupuju određen tip aktive. Ta aktiva mogu biti akcije, obveznice, nekretnine i šta sve ne.

Sledeći korak je osnivanje fonda koji će izbaciti akcije na tržište. One se stavljaju u promet na regulisanim berzama i može ih kupiti svaki individualni investitor. Na isti način kompanije kao što su Coca Cola, Microsoft i druge prikupljaju kapital prodajom akcija. 

Ali za razliku od korporativnih, akcije zlatnih ETF-ova uključuju takse za vođenje i troškove u zavisnosti od strukture fonda. Osnovna razlika između zlatnog ETF-a i uzajamnih fondova je što se akcijama ovih prvih trguje kontinuirano tokom celog dana. Detaljnije o tome u drugom delu članka.

Vrednost akcija jednog zlatnog ETF-a trebalo bi da je gotovo u potpunosti sinhronizovana sa kretanjem međunarodne cene zlata.

I na engleskom jeziku se obično za ovu vrstu institucija koristi skraćenica ETF, koja potiče od njihovog punog naziva koji glasi „exchange traded fund” (fondovi kojima se trguje na berzi). Zato u tekstu koristimo „zlatni fond kojim se trguje na berzi“ i „ETF“ kao sinonime.

Kreiranje zlatnog ETF-a

Vodeću ulogu u procesu kreiranja i otkupa akcija na fondovima kojima se trguje na berzi imaju tzv. ovlašćeni posrednici (authorized participants). To su registrovani brokeri/ dileri koji se mogu prijaviti za određeni broj novih akcija na ETF-u u zamenu za korpu aktiva koje odgovaraju tim akcijama u fondu. 

Na primarnom tržištu nalozi za povećanje ukupne količine akcija idu u blokovima od 50, 75, 100, 200 hiljada. Ti blokovi nazivaju se novim jedinicama. Na prvom grafikonu vidite procese kreiranja novih akcija zlatnog ETF-a i njihovog otkupa.

Grafikon 1: Kreiranje novih akcija zlatnog ETF-a i njihov otkup

Kreiranje novih akcija zlatnog ETF-a i njihov otkup

Ovlašćeni posrednici mogu zadržati nove akcije ili ih prodati investitorima na malo na sekundarnoj berzi. Ti „retail“ investitori-trgovci ne mogu kupiti akcije direktno od fonda (ETF Sponsor).

Radi se o razmeni „In-Kind“, tj. razmeni hartija od vrednosti ili aktiva bez korišćenja novca. Proces otkupa odvija se kao u ogledalu – ovlašćeni posrednici prodaju akcije u svom posedu fondu i dobijaju tzv. korpe aktiva kojima se obezbeđuje emisija.

Razlika između zlatnih ETF-ova i uzajamnih fondova

Evo kako funkcioniše jedan tradicionalni uzajamni fond. Investitori kupuju direktno akcije fonda. On je pak oblikovao svoj portfolio kupovinom na tržištu kapitala.

Grafikon 2: Funkcionisanje tržišta kod tradicionalnog uzajamnog fonda

Funkcionisanje tržišta kod tradicionalnog uzajamnog fonda

Na tržištu zlatnih ETF-ova struktura trgovanja je mnogo drugačija. Kao što smo već pokazali, investitori su izolovani jedan od drugog i učestvuju na sekundarnoj berzi. Primarnu emisiju realizuju ovlašćeni posrednici preko „In-Kind” razmene.

Grafikon 3: Model funkcionisanja na tržištu zlatnih ETF-ova

Model funkcionisanja na tržištu zlatnih ETF-ova

Ukratko, struktura tržišta ETF-ova predstavlja spoj ovih dveju investicionih ideja u jednu.

Suština i vrste zlatnih ETF-ova

Suštinski se mogu razgraničiti dve vrste zlatnih ETF-ova. U zavisnosti od toga da li institucija ulaže u fizičko zlato ili ne. Evo njihovih specifičnosti.

Zlatni ETF-ovi sa ulaganjem u fizičko zlato

Najveći zlatni ETF sa obezbeđenjem u fizičkom zlatu je SPDR Gold Trust (GLD). Njegove aktive iznose 60,76 milijardi dolara sredinom aprila 2023. g. Fond poseduje dva tipa aktiva – zlatne poluge od približno 400 unci (po standardu dobre isporuke London Bullion Market Association) i novac u gotovini. Zlato se čuva u trezoru HSBC-a u Londonu. Cena akcija formira se na osnovu kretanja cene zlata na međunarodnim tržištima (LBMA Gold Price) minus operativni troškovi fonda.

Više o ovoj temi: Ulaganje u zlato, deo 1: Investiciono zlato

U zavisnosti od dnevnog obima trgovine akcijama, GLD treba ili da kupuje ili da prodaje zlato da bi se zadržalo kretanje cene akcija kao u ogledalu i spot cena zlata. U obavljanju kupovine i prodaje aktivnu ulogu imaju ovlašćeni posrednici koji obezbeđuju neophodnu likvidnost. Među njima su najveće investicione banke u svetu poput:

 • Citi
 • Goldman Sachs
 • Morgan Stanley
 • JPMorgan Chase
 • Bank of America Merrill Lynch

One imaju ugovor sa fondom koji im omogućava da deponuju zlato ili akcije u cilju kasnije kupovine do finalizacije operacije fonda.

Strukturno, cena jedne GLD akcije predstavlja 1/10 tržišne cene zlata. Mnogi investitori su u zabludi misleći da jedna kupljena akcija predstavlja nalog za 1/10 fine unce fizičkog zlata, koliko bi u određenom momentu mogli da zatraže. Tako nešto ne postoji. Fond ne preuzima nikakvu obavezu prebacivanja akcija u fizičko zlato.

Top pet najvećih zlatnih ETF-ova:

 • SPDR Gold Trust (GLD) – 60,76 milijardi dolara
 • iShares Gold Trust (IAU) – 27,6 milijardi dolara
 • SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) – 5,1 milijarda dolara
 • Aberdeen Standard Physical Gold Shares (SGOL) – 2,4 milijarde dolara
 • iShares Gold Trust Micro Shares (IAUM) – 1 milijarda dolara

Sintetički ETF-ovi

Druga osnovna vrsta zlatnih ETF-ova jesu oni kod kojih se ne ulaže u fizičko zlato već se emisija akcija obezbeđuje fjučersima i opcijama. Takvi fondovi često se nazivaju sintetičkim.

U većini slučajeva fjučersi i opcije koji se koriste su bez realne isporuke fizičkog zlata. Kada dođe termin „isporuke“ oni se ili produžuju ili prolaze finansijsko saldiranje. Ovo poslednje znači da se isplaćuje odgovarajuća vrednost u devizama.

Sličnosti i razlike između zlatnih ETF-ova i fizičkog zlata

I običnom čitaocu je jasno da ulaganje u zlatne ETF-ove ima mnogo drugačiji mehanizam i cilj od ulaganja sredstava u fizičko investiciono zlato. Ovde ćemo detaljnije videti u čemu se one ogledaju.

Suština

Kod zlatnog ETF-a investitor poseduje akcije emitovane od strane fonda. One imaju potpuno ili delimično obezbeđenje u zlatu, ali generalno investitor nema prava da potražuje isporuku fizičkog zlata.

Upravo je suprotna situacija kod ulaganja u fizičko investiciono zlato, pri čemu oni koji ga poseduju zapravo imaju realne zlatne poluge ili kovanice. Iz ove specifičnosti proizilazi niz drugih razlika između fizičkog zlata i ETF-ova.

Troškovi kod zlatnih ETF-ova i investicionog zlata

Prilikom kupovine akcija zlatnom ETF-u se plaća određena brokerska provizija. Kod kupovine fizičkog investicionog zlata marža iznad spot cene uključena je u premiju dilera.

Tačno je da su kod kupovine fizičkog zlata premije dilera veće od onih koje se plaćaju brokerima prilikom ulaganja u ETF. Ali osim cene treba imati u vidu i različite vrste rizika kod ovih dvaju proizvoda.

Kod ulaganja u ETF akcije plaća se i godišnja taksa za vođenje računa. Trenutno njen prosek iznosi 0,40%. Prosečno za petogodišnji investicioni period kod ETF-a ukupna taksa za vođenje računa biće veća od standardne premije kod kupovine fizičkog investicionog zlata.

Ovakvi troškovi ne postoje kod kupovine investicionog zlata. Pošto je investicija u fizičko zlato dugoročna, nepostojanje godišnjih taksi je ozbiljan plus kada je reč o prinosu koji se njime ostvaruje na kraju investicionog perioda.

Više o ovoj temi: Tri razloga da ulažemo umesto da trošimo u vreme visoke inflacije

Sa druge strane, na tržištu zlatnih ETF-ova nema troškova za čuvanje. Ulaganje u fizičko zlato pretpostavlja godišnju naknadu za čuvanje ukoliko koristite trezor u banci.

Likvidnost investicionog zlata i ETF akcija

U ekonomiji se pojmom „likvidnost“ označava brzina kojom jedna roba može biti data za novac. Što je jedan proizvod likvidniji, to je njegova prodaja lakša.

Više o ovoj temi: Koje aktive čuvaju kupovnu moć u vreme krize

Fizičko investiciono zlato je podjednako likvidno i u mirnim vremenima i u vremenima krize. To se ne može reći kada su u pitanju fondovi kojima se trguje na berzi.

U vremenima bankarskih i finansijskih turbulencija, likvidnost njihovih akcija brzo može postati problematična, u najmanju ruku zbog činjenice da finansijska berza može zatvoriti vrata na neodređeno vreme usled pretnje od sistemskog rizika za finansijski sistem.

Spredovi

„Spredom“ se označava razlika između kupovnog i prodajnog kursa kada je reč o valutama ili investicionom zlatu. U slučaju zlatnih ETF-ova ovim terminom označava se razlika između cene akcije koja se nudi (bid price) i cene akcije koju oni u čijem je ona posedu žele da dobiju (ask price).

Spredovi između kupovine i prodaje ETF akcija su zanemarljivo mali. Međutim, u prospektu SPDR-a nailazimo na sledeću klauzulu:

U slučaju promene cena i naglog pada likvidnosti na tržištu usled više sile, cena akcija fonda može odstupiti od spot cene zlata.

To znači da u slučaju finansijske krize postoji rizik od nominalnog gubitka vrednosti ili pak gubitka u odnosu na spot cenu zlata. Štaviše, pošto akcije zavise od solventnosti samog fonda, oni koji su uložili u njih izloženi su riziku gubitka protivne strane (counterparty risk).

Spredovi između kupovine i prodaje fizičkog zlata takođe su relativno mali (% u odnosu na nominal). Ali kod fizičkog investicionog zlata ne postoji sličan rizik jer posedujemo poluge i/ ili kovanice od samog tog žutog metala. U slučaju više sile na finansijskim tržištima cena zlata bi zabeležila jači rast u odnosu na cenu akcija zlatnih ETF-ova.

Veoma je važno imati u vidu da je fizičko investiciono zlato možda jedina aktiva kod koje ne postoji taj rizik gubitka protivne strane. Oni koji ga poseduju imaju proizvode čija vrednost ne zavisi od drugog čoveka ili institucije.

Mogućnost učešća

Kod zlatnih ETF-ova postoji mogućnost ulaska na tržište uz minimalne sume ili sa nešto nižim sumama u poređenju sa direktnim ulaganjem na tržištu fizičkog zlata. U takvoj situaciji učešće na tržištu zlata je usmereno u potpunosti na mogućnost kapitalne dobiti od akcija fonda koje se poseduju.

Vlada mit da ulaganje u fizičko zlato zahteva velika sredstva. Na tržištu fizičkog zlata je toliko proizvoda (poluga i kovanica) sa konkurentnim premijama, čija je vrednost niža ili blizu cene jedne GLD akcije. U tom slučaju na tržište zlata ulazimo direktno, a ne indirektno, kao kod zlatnih ETF-ova.

Dokumentacija i privatnost

Kod kupovine zlatnog ETF-a neophodna je dokumentacija za odgovarajuće finansijske organe. U SAD treba ispuniti sve zahteve koji se tiču SEC (Securities and Exchange Commission) i FINRA (Financial Industry Regulatory Authority).

U Evropi je ESMA (Neuropata Securities and Markes Authority) osnovno regulatorno telo. Osim toga, prilikom sklapanja ugovora sa finansijskim posrednikom neophodno je dati lične podatke.

Trgovina fizičkim zlatom ima svoje specifičnosti u zavisnosti od konkretnog pravnog sistema. U Bugarskoj, na primer, kupovina fizičkog zlata do 10.000 leva ne podleže prijavi.

Sa druge strane, prodaja zlata od strane licenciranog trgovca plemenitim metalima podrazumeva uzimanje ličnih podataka od klijenata. Ne treba zanemariti ni činjenicu da u kriznim situacijama ekonomski agenti zbog nepoverenja u lokalnu valutu mogu pribeći prodaji robe za zlato.

Rizik od nesolventnosti posrednika

Na tržištu ETF-ova postoji rizik da ovlašćeni posrednici (bankarske institucije, berzanski operateri, trezori i dr.) proglase nesolventnost ili da vaše akcije ne budu likvidne u određenom trenutku.

Ukoliko želite da budete sigurni u slučaju kraha finansijskog sistema, posedovanje ETF akcija neće vam biti od neke koristi. Upravo su ovlašćeni posrednici prvi koji će zatvoriti vrata u slučaju finansijskih turbulencija i vaša sredstva će tako biti zaključana na neodređeno vreme.

Ulaganje u fondove kojima se trguje na berzi nosi rizik da protivna strana neće ispuniti svoju obavezu, tj. da će proglasiti bankrot.

Više o ovoj temi: Investiciono zlato blista tokom trenutne finansijske krize u SAD

Kod ulaganja u investiciono zlato ne postoji taj rizik, jer neposredno posedujete investicioni proizvod. Ukoliko ga čuvate u trezoru banke i banka bankrotira, vaši proizvodi ostaju neprikosnoveni.

U većini drugih slučajeva dobro je razmisliti o sigurnosti zlata koje čuvate. U praksi obe ove investicije nose svoje specifične rizike i najbolje je da investitor bude dobro upoznat sa njima pre donošenja investicione odluke.

Konfiskacija

Kod korišćenja zlatnih fondova kojima se trguje na berzi postoji rizik od konfiskacije kolaterala, kao i od blokiranja računa od strane regulatornih tela.

Više o ovoj temi: Kako se u SSSR-u konfiskuje zlato za hranu

Kod fizičkog zlata ovaj rizik postoji, ali je sveden na minimum. Jedan od najpoznatijih slučajeva konfiskacije fizičkog zlata je konfiskacija zlata od strane administracije predsednika Ruzvelta 1933. g. Država lakše može konfiskovati vaša sredstva ako se ona nalaze na mestu koje je lako dostupno i za koja postoji stroga dokumentacija kao što je finansijski sistem.

Sa druge strane, posedovanje fizičkog zlata je u velikoj meri poverljivo.

Šta pokreće tržište zlatnih ETF-ova

Fondovi kojima se trguje na berzi sa obezbeđenjem u zlatu važan su deo investicione potražnje za zlatom. U velikoj meri oni pokazuju kakvo je raspoloženje investitora na veliko, čije ponašanje je najteže analizirati, ali je i najvažnije za buduću cenu zlata.

Statistika Svetskog saveta za zlato pokazuje da investiciona potražnja čini jednu četvrtinu svetske potražnje za zlatom. Tokom maksimalnih vrednosti u periodu pre pandemije ona je dostigla impozantnih 50%. Značajan deo investicione potražnje dugovao se upravo zlatnim ETF-ovima.

Više o ovoj temi: Akcije, zlato i inflacija: Šta se događa kad kamata raste?

Jedan od osnovnih faktora koji utiče na trenutnu i buduću cenu zlata i zlatnih ETF-ova jeste politika Federalnih rezervi u SAD. Investitori su u veoma teškoj poziciji, jer je ova centralna banka blago rečeno nedosledna, samim tim opasna po finansijsku stabilnost.

Dugo niko od vodećih menadžera sa Wall Street-a nije javno kritikovao njenog predsednika. A kritike su usmerene na nedovoljnu jasnoću i predvidljivost kada je reč o eventualnoj promeni referentnih kamata i programa koji se tiču količinskih olakšica. Ta nepredvidivost nosi očigledne rizike – veću promenljivost na tržištu, tj. jača kretanja cena.

Da zaključimo

Zlatni ETF-ovi veoma su koristan instrument da se iskoristi promena cene zlata u dolarima. Oni nude lak i brz način za ulazak i izlazak iz pozicije, što je važan uslov za uspešnu kratkoročnu dobit.

Oni su zgodni za ljude koji već imaju željenu težinu u svom portfoliju zahvaljujući fizičkom zlatu i sada prosto žele da trguju kratkoročno koristeći kretanja u ceni zlata.

Ulaganje u fizičko investiciono zlato je dugoročna. Ono može da generiše kako dobru kapitalnu dobit tako i da nas zaštiti od negativnih efekata bankarskih i finansijskih kriza.

Više o ovoj temi: Osam razloga da kažemo „da“ zlatu

Ako se setimo bankrota Lehman Brothers-a i onih nedavnih nekoliko banaka u SAD, kako će se to odraziti na jednog investitora u zlatne ETF-ove, odnosno na onog ko je uložio u fizičko zlato?

Ulagač u zlatne ETF-ove suočiće se sa sledećim rizicima:

 • Fond i/ ili ovlašćeni posrednik se može naći u situaciji da ne može da ispunjava dužničke obaveze
 • Uvođenje maksimalne cene akcija fonda zbog jakog rasta spot cene zlata. To pak znači indirektne gubitke (alternativni gubitak usled rasta zlata i slabljenja kupovne moći valute)

U takvoj situaciji u ogromnoj je prednosti onaj ko poseduje fizičko zlato, jer realno poseduje jednu od najlikvidnijih aktiva u tom trenutku. To znači da on ima kupovnu moć da zadovolji svoje potrebe čak i ako dođe do blokade banke ili krize likvidnosti u monetarnom sistemu.

Stoga, ukoliko kratkoročno želite da iskoristite promenu cene zlata u dolarima, onda su zlatni ETF-ovi dobar izbor. Ako tražite zaštitu od eventualnih finansijskih turbulencija, bankarskih kriza, devalvacije nacionalne valute, onda vam zlatni ETF-ovi neće biti od koristi. Jedna od najkorisnijih aktiva u te svrhe ostaje posedovanje fizičkog investicionog zlata.

Cena zlata (XAU-RSD)
252625 RSD/oz
  
+ 472 RSD
Cena srebra (XAG-RSD)
3299 RSD/oz
  
+ 20 RSD

Možda biste voleli da pročitate i