Dodaj upozorenje o ceni

Gde da skladištim svoje investiciono zlato?

Objavio yasen pre 3 godine
Cena zlata (XAU-RSD)
255137 RSD/oz
  
+ 3998 RSD
Cena srebra (XAG-RSD)
3235 RSD/oz
  
+ 78 RSD

Fizičko investiciono zlato i srebro se mogu skladištiti bilo gde. Pre svega u:

  • sefu;
  • skrivenom mestu u kući;
  • bankovnoj kutiji;
  • javnom trezoru.

Najvažnije za zaštitu zlata i srebra od oštećenja je čuvanje u originalnom hermetički zatvorenom pakovanju (za poluge i neke kovanice) ili u posebnoj kapsuli. Ne pritiskajte svoje investicione proizvode teškim predmetima i ne stavljajte ih u blizini opasnih supstanci (azotna kiselina).

Cena zlata (XAU-RSD)
255137 RSD/oz
  
+ 3998 RSD
Cena srebra (XAG-RSD)
3235 RSD/oz
  
+ 78 RSD

Možda biste voleli da pročitate i