Dodaj upozorenje o ceni

Mogu li rezervisati trenutnu cenu nekog proizvoda?

Objavio yasen pre 3 godine
Cena zlata (XAU-RSD)
255137 RSD/oz
  
+ 3998 RSD
Cena srebra (XAG-RSD)
3235 RSD/oz
  
+ 78 RSD

Da, možete zaključati (blokirati) cenu putem telefona na narednih sat vremena. Tavex smatra da je transakcija zaključana u trenutku kada smo telefonskim pozivom blokirali određenu cenu ili kada ste završili porudžbinu iz online prodavnice.

Bez obzira na kretanje cene zlata nakon toga (naviše ili naniže) sklapamo posao po zaključanoj ceni.

Cena zlata (XAU-RSD)
255137 RSD/oz
  
+ 3998 RSD
Cena srebra (XAG-RSD)
3235 RSD/oz
  
+ 78 RSD

Možda biste voleli da pročitate i