Dodaj upozorenje o ceni

Da li postoje ograničenja za gotovinu?

Objavio Joro pre 1 godina
Cena zlata (XAU-RSD)
214 494 RSD/oz
  
+ 1 173 RSD
Cena srebra (XAG-RSD)
2 578 RSD/oz
  
- 4 RSD

Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Sl. glasnik RS br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020) propisano je da lice koje prodaje robu i nekretnine ili pruža usluge u Republici Srbiji ne sme da prima gotovinsko plaćanje u iznosu od 1.150.000 dinara (10.000 evra).

Možda biste voleli da pročitate i