Dodaj upozorenje o ceni


Tavex ID

Kreirajte besplatan i bezbedan Tavex račun da biste dobili pregled svog portfolija investicija u plemenite metale, da biste konfigurisali obaveštenja o cenama i da biste dobili pristup ekskluzivnim investicionim alatima.

Kreiraj Tavex ID
Tavex ID

Kreirajte besplatan i bezbedan Tavex račun da biste dobili pregled svog portfolija investicija u plemenite metale, da biste konfigurisali obaveštenja o cenama i da biste dobili pristup ekskluzivnim investicionim alatima.

Tavex ID

Pregled svog portfolija investicija u plemenite metale, konfiguracija obaveštenja o cenama i pristup ekskluzivnim investicionim alatima.

Moj račun
Tavex ID

Pregled svog portfolija investicija u plemenite metale, konfiguracija obaveštenja o cenama i pristup ekskluzivnim investicionim alatima.


Česta pitanja

Da li postoje ograničenja za gotovinu?

Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Sl. glasnik RS br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020) je propisano da lice koje prodaje robu i nekretnine ili pruža usluge u Republici Srbiji ne sme da prima gotovinsko plaćanje u iznosu od 1.150.000 dinara (10.000 evra)

U koje gradove vršite isporuku?

Vršimo isporuke širom države.

Koliko traje isporuka?

Dostava ne traje duže od 3 radna dana. Porudžbine potvrđene do 13:00 časova se šalju istog dana, a posle 13:00 sledećeg radnog dana.

U nekim slučajevima, vreme isporuke zavisi od rasporeda rada kurira u odnosu na naselja.

Pročitaj sve